Αιμοληψία στο δικό σας χώρο

      Το εργαστήριο μας, γνωρίζοντας τις ανάγκες ορισμένων συνανθρώπων μας, που έχουν αδυναμία μετακίνησης, είτε λόγω ηλικίας, είτε  λόγω  διαφόρων προβλημάτων κίνησης αλλά και  ισορροπίας,  προσφέρει  την  υπηρεσία της αιμοληψίας κατ’ οίκον.

     Μετά από συνεννόηση, μία ή δύο μέρες πριν, προγραμματίζεται η επιθυμητή αιμοληψία, η οποία γίνεται στο χώρο που επιθυμεί ο εξεταζόμενος (σπίτι, εργασία, ΚΑΠΗ, κτλ). Έτσι, εκτός από την αποφυγή της μετακίνησης, εξασφαλίζεται η αιμοληψία σε ένα περιβάλλον οικείο και γνώριμο, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό ιδίως όταν πρόκειται για παιδιά, που μερικές φορές φορτίζονται συναισθηματικά στο χώρο ενός ιατρείου.

Μετά τον καθορισμό του ραντεβού, ζητήστε από το Εργαστήριο οδηγίες για την σωστή προετοιμασία του εξεταζομένου, για την προηγούμενη, καθώς και την ημέρα της αιμοληψίας.