Δημοσιεύσεις στον Τύπο

     
Το χέρι της ελπίδας” – Άρθρο στη “Ροδιακή”
Εθισμός των παιδιών στο ίντερνετ και τα παιχνίδια -Άρθρο  στην Εφημερίδα Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου
Κάνναβη στο διαδίκτυο -Άρθρο στην Εφημερίδα Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου
BODIES – Ένα ταξίδι στο ανθρώπινο σώμα -Άρθρο στην Εφημερίδα Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου
Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς -Άρθρο στην Εφημερίδα Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου
CORPUS – Το μουσείο του ανθρώπινου σώματος -Άρθρο  στην Εφημερίδα Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου
Ηλεκτρονικό παραεμπόριο φαρμάκων -Άρθρο στην Εφημερίδα Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου
“Βαλ’ του ζώνη ή ασ’ το σπίτι” -Άρθρο  στην Εφημερίδα Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου
“Το χέρι της ελπίδας” – Άρθρο στην Εφημερίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου
‘Επιταχυντές σωματιδίων – Οι εφαρμογές τους στην Ιατρική” – Άρθρο  στην Εφημερίδα Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου
“60 δευτερόλεπτα” -Άρθρο στην Εφημερίδα Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου
“Από τι πέθανε ο Χριστός πάνω στο σταυρό;” -Άρθρο  στην Εφημερίδα Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου
“Εγκυμοσύνη και κάπνισμα” -Άρθρο στην Εφημερίδα Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου
“Τηλεϊατρική“  -Άρθρο στην Εφημερίδα Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου
“PubMed – Ένα πολυεργαλείο στα χέρια του σύγχρονου ιατρού” -Άρθρο  στην Εφημερίδα Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου
“Προκλητικοί” οι ειδικευόμενοι – Άρθρο στην Εφημερίδα Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου