Κοινωνική προσφορά

στον συνάνθρωπο

 Η προσφορά προς τον συνάνθρωπο αποτελεί βασική φιλοσοφία και αντίληψη για το εργαστήριο μας. Η συμμετοχή, είναι ταυτόχρονα δικαίωμα και υποχρέωση για καθέναν από εμάς και αποτελεί μοχλό προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που μόνη της η Πολιτεία δεν μπορεί να τα καταφέρει. Δραστηριότητες           Ειδικές τιμές           Ενημερωτικά φυλλάδια