Παιδιά 3 έως 12 ετών

Έφηβοι 13 έως 18 ετών

   

Άντρες 18 έως 40 ετών

Άντρες 40 έως 70 ετών

Άντρες > 70 ετών

             

Γυναίκες 18 έως 40 ετών

Γυναίκες 40 έως 70 ετών

Γυναίκες > 70 ετών